Медицинско почистване на лице

Манипулацията се извършва от медицински козметолог, при спазване на всички правила

Медицинското почистване на лице включва основното почистване на лице на невъзпалена и комедоногенна кожа, в допълнение с третиране на възпалени участъци и усложнения при проблемната кожа, които налагат да се подпомогне по-бързото и възстановяване.

Манипулацията се извършва от медицински козметолог при спазване на всички правила на асептиката и антисептиката, дезинфекцията и стерилизацията. Използват се специални препарати и маски с разтвори и дезинфектанти,които се използват и в медицинската практика за промиване на рани и хириргучни интервенции.

Медицинското почистване на лице се прави при нужда и може да е стратираща стъпка в част от лечебна програма, не е обичайна процедура и се прави в определени случаи при налични показания