Бахова терапия

Терапията на д-р Едуард Бах е система за жизнено хармонизиране

бахова терапияТерапията на д-р Едуард Бах (Бахова терапия) е система за жизнено хармонизиране, чиято цел е да се поддържа състояние на вътрешен (душевен) баланс по нежен и деликатен начин. Системата се прилага без ограничения във възрастта, без опасност от предозиране или странични ефекти.

Съвместима е с всички форми на лечение. Базирана е на философията на д-р Бах и използва като свой инструментариум 38 цветни есенции, извлечени от диви растения по напълно природен начин с цел запазване на лечебните им свойства. Обект на наблюдение, изследване и нежно трансформиране при Баховата терапия е личността, а не физическата симптоматика на болката и дискомфорта, асоциирани с наименование на конкретна болест. Самият д-р Бах казва: „Не е болестта тази, която е важна. Това е пациента; начинът, по който той или тя е повлиян, което е нашия истински пътепоказател за лечение.“

Д-р Бах доказва чрез многото положителни резултати от прилагане на своята терапия, че при балансиране на негативните емоционални състояния в съзнанието на човек (например страх, себелюбие, тревожност, депресия, гняв, нетолерантност и др.), физическият баланс постепенно също се възвръща. 38 цветни есенции са необходимия катализатор в трансформацията от негативно емоционално състояние на съзнанието към хармония и радост. Той описва действието на цветните есенции така: „те повишават нашата вибрация и отварят каналите ни за възприемане на Духовното ни Аз; те обсипват нашата природа с определени добродетели, от който се нуждаем и отмиват от нас недостатъците, които причиняват вреда….“

При терапията с цветните есенции на д-р Едуард Бах, е необходимо да се идентифицират емоционалните дисбаланси в настоящия момент като се приема, че се въздейства върху емоциите „на повърхността“. Така постепенно пласт по пласт емоционалното състояние на човек се балансира. „На повърхността“ изплуват онези емоционални дисбаланси, които човешкото съзнание е готово да посрещне и осъзнае в момента и да преработи в добродетел. Целта на д-р Бах е била да създаде система за лечение и превенция от заболяване, която масово да е достъпна за хората, да не е необходимо медицинско образование или каквито и да било научни знания за нейното прилагане и да не е подвластна на времето.

След разработване на системата, д-р Бах оставя на своите последователи посланието да я разпространяват в нейния чист и опростен вид, имайки впредвид, че ще бъдат правени опити за изочаване и усложняване на системата. „Изопачаването трябва да бъде дадено на хората, за да бъдат в състояние да избират между златото и шлаката.“ Човекът е този, който следва да направи своя свободен избор в какво да вярва и какво да прилага върху себе си, чрез какви средства и в каква форма. Както и към кой да се насочи за подкрепа и съдействие.

Оценете ни

0 / 5

Your page rank: